:)

Pierre Maes - Directeur

Pierre Maes studeerde af als master in de kunstgeschiedenis aan de universiteit van Luik en focuste in zijn thesis op kunsthistorisch analyse van de koortapijten van de collegiale kerk van Montpezat-de-Quercy, Frankrijk, en op hun restauratie door de Koninklijke Manufactuur De Wit. Dit olv Prof. Dr. D. Allart, 2017.
Pierre Maes studeerde ook af in human resources management aan de Haute École de la Province de Liège, 2010. Sinds 2020 leidt hij de Koninklijke Manufactuur De Wit.

:)

Yvan Maes De Wit – Voorzitter

Yvan Maes De Wit studeerde kunstgeschiedenis en economische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werd door zijn grootvader Gaspard De Wit opgeleid tot meester-wever, restaurator en expert. Hij is lid van de Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken (gespecialiseerd in wandtapijten) en expert aangesteld door de Rechtbank van Koophandel van Brussel. In 1979 werd hij directeur van de Koninklijke Manufactuur De Wit en sinds 2020 is hij er voorzitter.

:)

An Volckaert – Assistent-bedrijfsleider

An Volckaert studeerde af als licentiaat in de kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zij schreef haar thesis over de wandtapijten van het kasteel van Gaasbeek olv Prof. Dr. G. Delmarcel, 1985. Na een project in de Provinciale musea Antwerpen en na het behalen van een diploma museologie aan de Universiteit van Leiden in 1986, is zij sinds 1987 verantwoordelijk voor onderzoek en klantencontacten.